sobota, 27. februar 2010

Poskus analize dotika

Dotik kot navidez ena od samoumevnosti našega vsakdana, ki pa še zdaleč ni zgolj ... dotik. S sistematično analizo dotika se pri nas ukvarja Mirt Komel, ki je v svoji knjigi Poskus nekega dotika pričujočo tematiko razdelal skozi prizmo raznorodnih humanističnih in družboslovnih perpsektiv. Več o njegovi knijgi ter o konceptih pa tukaj.

0 komentarji:


Nina Cvar in Tit Podobnik FIMUTHE: Film, Music and Theory