sreda, 16. april 2008

Herbert Marcuse (1898 - 1979): Zakaj danes brati Marcuseja in zakaj se danes o njem sploh še pogovarjati?

Andrew Feenberg: The Essential Marcuse

Herbert Marcuse je eden izmed ključnih predstavnikov tako imenovane frankfurtske šole oziroma kritične teorije družbe, ki v humanističnih in družboslovnih razpravah 20. stoletja pusti neizbrisen pečat. Marcuse se rodi v Berlinu 19. julija 1898, po končanem doktoratu na freiburški univerzi 1922.leta pa se vnovič vrne v Berlin, kjer se zaposli kot knjižničar. Med prebiranjem Martina Heideggra ga sla po znanju ponovno prevzame, 1929.leta se vrne v Freiburg, zato da bi skupaj s Heideggrom napisal profesorsko disertacijo. V Freiburgu mu leta 1933 nacisti ne dovolijo dokončati projekta, v katerem se ukvarja z Marxom. Zaradi stopnjevanja pritiskov se preseli na frankfurtski inštitut za socialne raziskave. Družbena-politična klima v Nemčiji postaja vse bolj napeta - leta 1933 Marcuse zapusti Nemčijo. Sprva oddide v Švico, nato pa v ZDA, kjer med drugo svetovno vojno dela kot analitik nemških tajnih sporočil v obveščevalni službi, US Office of Strategic Services, predhodnici današnje CIE. Leta 1952 začne kariero kot univerzitetni profesor in kot politični teoretik, sprva na Columbiji in Harvardu, nato na Brandeisu (1954-1965), nazadnje pa na kalifornijski univerzi v San Diegu. Njegova kritika kapitalistične družbe glasno odmeva med študenti konec nemirnih šestdesetih, saj teorije, ki jih predstavi v Erosu in Civilizaciji (1955) ter v One - Dimensional Man (1964) izrazito močno vplivajo na levičarske frakcije v študentskih gibanjih. Med študentskimi protesti pogosto predava študentskim množicam, zato kmalu postane znan tudi pod nadimkom "oče nove levice", ki pa ga Marcuse zavrača. Konec šestedesetih let veliko potuje po Evropi in ZDA, 29.7.1979 med obiskom v Nemčiji umre za kapjo.


V pričujočem dokumentarnem filmu Andrew Feenberg (http://www-rohan.sdsu.edu/faculty/feenberg/) predstavi zbirko esejev Herberta Marcuseja, enega najvplivnejših radikalnih filozofov s konca šestdesetih let 20.stoletja. Andrew Feenberg je med drugim tudi avtor knjig kot so Critical Theory of Technology, Alternative Modernity, Heidegger and Marcuse: The Catastrophe and Redemption of History itd.


Priporočamo v branje:

- Eros and Civilization: a philosophical inquiry into Freud, Herbert Marcuse

- Um in revolucija: Hegel in nastanek teorije družbe, Herbert Marcuse

- One-dimensional man: studies in the ideology of advanced industrial society, Herbert Marcuse

- A Study on Authority, Herbert Marcuse

- Towards a Critical Theory of Society, Herbert Marcuse, urednik Douglas Kellner

- The New Left and the 1960s, Herbert Marcuse, urednik Douglas Kellner

- http://www.zofijini.net/online_eros.html
- http://en.wikipedia.org/wiki/Herbert_Marcuse
- http://www.marcuse.org/herbert/
- http://www.marxists.org/reference/archive/marcuse/

- Debeljak, Aleš (2002): Birmingham in Frankfurt: vrt kulturnih študij s potmi, ki se razhajajo. Cooltura, ur. Aleš Debeljak, Peter Stankovič, Gregor Tomc, Mitja Velikonja, Študentska založba, Ljubljana.

0 komentarji:


Nina Cvar in Tit Podobnik FIMUTHE: Film, Music and Theory