sobota, 30. avgust 2008

Izbrani spisi Michela Foucaulta

Pri Založbi ZRC izdali Življenje in prakse svobode, Izbrane spise M. Foucaulta: »S puščico v srce sedanjosti«

Michel Foucault (1926-1984) je eden najprodornejših, lucidnih in vsestranskih teoretikov minulega stoletja, pred smrtjo pa tudi profesor na pariškem Collège de France. Foucaultev vpliv se kaže na številnih področjih: od epistemologije, zgodovine zahodne vednosti, do polja refleksije in kritike različnih institucij sodobne družbe. Njegova najbolj znana dela so Histoire de la folie à l’âge classique (1961), Les Mots et les choses (1966), L’archéologie du savoir (1969), Surveiller et punir (1975), Histoire de la sexualité I (1976), Histoire de la sexualité II (1984) in Histoire de la sexualité III (1984). V slovenski jezik so bila doslej prevedena naslednja dela: Zgodovina norosti v času klasicizma, prev. Zdenka Erbežnik (1998), Arheologija vednosti, prev. Uroš Grilc (2001), Nadzorovanje in kaznovanje, prev. Drago B. Rotar (1984, 2004), Zgodovina seksualnosti, prev. Brane Mozetič (I: 2000, II: 1998, III: 1993) in izbor pod naslovom Vednost – oblast – subjekt (1991). Tokrat pa so pri Založbi ZRC pripravili Izbrane spise, ki obsegajo temeljne krajše Foucaultove zapise, ki so nastali za potrebe predavanj, predgovorov, uvodnih besed k različnim izdajam in različne intervjuje. Po prezgodnji Foucaultovi smrti sta spise zbrala in uredila Daniel Defart in François Ewald. V pričujočih spisih Fouacault tematizira vprašanja, ki se dotikajo biopolitike oziroma biooblasti, družbe nadzore, zapuščine razsvetljenskega projekta, etike, seksualnosti, psihoanalize, vloge intelektualca v sodobnem svetu itd. Foucault, teoretski inovator par excellence, sicer mnogokrat načenja hermetične in raznovrstne analize, ki se dotikajo oblik vednosti v različnih obdobjih, vendar to vedno počne, kot povzame nemara njegov največji kritik, Jürgen Habermas, s “puščico v srce sedanjosti”.


Priporočamo v branje:


Dolar, M. (1991): Avtor dodatnega besedila v Vednost – oblast – subjekt. Krt, Ljubljana.

Best, S. in Kellner, D. (1991): Postmodern Theory: critical interrogations. Basingstoke, Macmillan.

Couzens, H.D. (1998): Foucault: a critical reader. Oxford, Cambridge, Blackwell.


2 komentarji:

Anonimni pravi ...

Da preberemo to čudo.

Tit pravi ...

Se strinjam :D


Nina Cvar in Tit Podobnik FIMUTHE: Film, Music and Theory