sobota, 30. avgust 2008

Izbrani spisi Michela Foucaulta

Pri Založbi ZRC izdali Življenje in prakse svobode, Izbrane spise M. Foucaulta: »S puščico v srce sedanjosti«

Michel Foucault (1926-1984) je eden najprodornejših, lucidnih in vsestranskih teoretikov minulega stoletja, pred smrtjo pa tudi profesor na pariškem Collège de France. Foucaultev vpliv se kaže na številnih področjih: od epistemologije, zgodovine zahodne vednosti, do polja refleksije in kritike različnih institucij sodobne družbe. Njegova najbolj znana dela so Histoire de la folie à l’âge classique (1961), Les Mots et les choses (1966), L’archéologie du savoir (1969), Surveiller et punir (1975), Histoire de la sexualité I (1976), Histoire de la sexualité II (1984) in Histoire de la sexualité III (1984). V slovenski jezik so bila doslej prevedena naslednja dela: Zgodovina norosti v času klasicizma, prev. Zdenka Erbežnik (1998), Arheologija vednosti, prev. Uroš Grilc (2001), Nadzorovanje in kaznovanje, prev. Drago B. Rotar (1984, 2004), Zgodovina seksualnosti, prev. Brane Mozetič (I: 2000, II: 1998, III: 1993) in izbor pod naslovom Vednost – oblast – subjekt (1991). Tokrat pa so pri Založbi ZRC pripravili Izbrane spise, ki obsegajo temeljne krajše Foucaultove zapise, ki so nastali za potrebe predavanj, predgovorov, uvodnih besed k različnim izdajam in različne intervjuje. Po prezgodnji Foucaultovi smrti sta spise zbrala in uredila Daniel Defart in François Ewald. V pričujočih spisih Fouacault tematizira vprašanja, ki se dotikajo biopolitike oziroma biooblasti, družbe nadzore, zapuščine razsvetljenskega projekta, etike, seksualnosti, psihoanalize, vloge intelektualca v sodobnem svetu itd. Foucault, teoretski inovator par excellence, sicer mnogokrat načenja hermetične in raznovrstne analize, ki se dotikajo oblik vednosti v različnih obdobjih, vendar to vedno počne, kot povzame nemara njegov največji kritik, Jürgen Habermas, s “puščico v srce sedanjosti”.


Priporočamo v branje:


Dolar, M. (1991): Avtor dodatnega besedila v Vednost – oblast – subjekt. Krt, Ljubljana.

Best, S. in Kellner, D. (1991): Postmodern Theory: critical interrogations. Basingstoke, Macmillan.

Couzens, H.D. (1998): Foucault: a critical reader. Oxford, Cambridge, Blackwell.


petek, 29. avgust 2008

Andrej Morović napoveduje dve novi prozni deli


Andrej Morović, eden temeljnih avtorjev ti. urbane literature, cineast, fotograf, reportažni novinar, organizator številnih odmevnih kulturnih dogodkov in festivalov, je pred kratkim napovedal izid dveh novih proznih del: »Progres« in »Okoliščine«. Če je prvi po Morovićevih besedah špehat roman, ki med drugim nudi revolucionaren vpogled v anatomijo naših alternativnih krogov, so Okoliščine zbirka kratkih zgodb, ki se osredotočajo na puščavo in morje. Promocija obeh knjig bo konec septembra.Več na Morovićevem blogu:

http://andrejmorovic.wordpress.com/

Več o Moroviću pa na:

http://e-migrator.com/

http://www.studentskazalozba.si/si/avtor.asp?id_avtor=358

http://www.mladina.si/tednik/200535/clanek/kul-knjige--bernard_nezmah/

http://www.mladina.si/tednik/200622/clanek/kul-knjige--mateja_hrastar/

sreda, 27. avgust 2008

Ukinjanje programa Ars?

Odprto pismo Odbora za zaščito umetniške glasbe:


Odbor za zaščito umetniške glasbe z veliko mero skrbi spremlja zadnje dogodke na Radiu Slovenija, ki alarmantno kažejo na krizno in kritično situacijo v hiši. Ta najbolj škodi slovenski glasbeni kulturi. Nenavaden odnos do programa Ars sta sprva napovedovala na videz nepomembna selitev v neprimerne in premajhne prostore in nato radikalno krčenje finančnih sredstev, čeprav skuša direktor Radia v medijih dokazati nasprotno. Potem pa je v zadnjem obdobju sledila najprej odstavitev urednice tretjega programa (junij), odpoved je »dal« direktor glasbene produkcije, kot vrh ledene gore in zadnji udarec pa gre razumeti razrešitev urednika literarnega in urednice uredništva za resno glasbo (mimogrede, oba sta se osebno izpostavila na seji nacionalnega sveta za kulturo, na kateri je bilo izrečenih nekaj resnih pripomb na račun odnosa vodstva in nekaj urednikov do kulturnih vsebin). Pri tem pa se zdi nenavadna tudi sama metoda razrešitve, saj je bila urednica razrešena ustno in brez jasno navedenih razlogov.

Nadaljnje nerazumevanje specifičnosti oblikovanja in vodenja programov z umetniško vsebino pa je vodstvo radijske hiše dokazalo tudi z imenovanjem v.d. urednice uredništva programa za resno glasbo. Tako ga zdaj vodi oseba brez ustreznih strokovnih znanj in izkušenj na glasbenoumetniškem področju. Takšna nonšalanca je seveda skrb zbujajoča – tako pomembnega uredništva, ki kot edino v Sloveniji skrbi za sistematično predstavljanje sodobnih glasbenoumetniških ustvarjalnih in poustvarjalnih dosežkov ter glasbeno produkcijo hkrati, nikakor ne more voditi kdor koli, temveč le strokovno kompetentna (s potrebnimi glasbenimi znanji), izkušena oseba z jasnim vpogledom v slovensko in širše glasbeno življenje. Takšna gesta pa jasno nakazuje tudi omalovažujoč odnos do glasbenih ustanov (Akademija za glasbo, Oddelek za muzikologijo Filozofske fakultete … ), muzikologov, glasbenih pedagogov in ne nazadnje tudi glasbenih ustvarjalcev in poustvarjalcev.

Odbor se zato ob vseh teh neljubih dogodkih sprašuje, ali morda žal ne izkazujejo »poslanstva« in svetovnega nazora vodstva radijske hiše. Če je tako, to pomeni, da vodstvo nima nikakršnega občutka za kulturo in umetnost. Nacionalno poslanstvo javne radijske hiše, zlasti pa programa Ars, je med drugim tudi predstavljanje slovenskih in tujih umetniških dosežkov.. Takšno poslanstvo je v današnjem izrazito tržno naravnanem svetu celo najpomembnejše, saj je težko pričakovati, da se bodo z umetniško glasbo ukvarjale tudi komercialne radijske postaje. Tako opravlja uredništvo za resno glasbo Radia Slovenija izrazito pomembno funkcijo, saj skrbi za sistematično predstavljanje ustvarjalnosti in poustvarjalnosti, prek svojih mednarodnih povezav (EBU) deluje kot okno v svet slovenski glasbi, hkrati pa ima tudi širšo izobraževalno in ozaveščevalno nalogo. Navsezadnje ga k temu zavezuje tudi zakon. Zadnji dogodki pa kažejo na popolno marginalizacijo uredništva in kot posledico programa za resno glasbo, ki naj bi se očitno bolj prilagajal zahtevam trga – torej gre za neke vrste eksekucijo duhovnih in estetskih vrednot. Tretjega progama, ki ne opravlja več take funkcije, potemtakem sploh ne potrebujemo. To je seveda bogokletna misel, vendar žal poanta, ki jo je mogoče odčitati v globini potez trenutnega vodstva hiše.

Zaradi vseh že izvršenih dejstev in tudi izrazito negativnega odnosa do umetniških vsebin, še posebej glasbenih, pričakujemo takojšen odziv in ukrepe ministra za kulturo. Ta bo le s takojšnjo in učinkovito reakcijo lahko dokazal, da je še kulturni minister – zadnji dogodki na Radiu namreč dokazujejo, da je slovenski radijski prostor že onkraj kulture: v tem in tudi onem pomenu besede.

Zadnja dogajanja na Radiu Slovenija na uredništvu Tretjega programa so nas prepričala, da je trenutno v igri razpustitev progama Ars in s tem tudi ukinitev kakršnihkoli umetniških vsebin na nacionalnem radiu. Zato vas naprošam, da se takoj odzovete na to sporočilo (v kolikor se strinjate odgovorite na to sporočilo) in se tudi "fizično" podpišete. Podpisovalo se bo na blaganji Cankarjevega doma (odprta vsak dan od 11. do 13. ure, popoldne od 15. do 20., v sobotah od 11. do 13. ure) in na Društvu sleovenskih skladatljev.
Prosim, da razpošljete to sporočilo še drugim, ki bi jih taka novica lahko "prebudila".


Odbor za zaščito umetniške glasbe,
zanj: Uroš Rojko, Mirjam Žgavec, dr. Gregor Pompe, Jure Dobovišek, Eva Blumauer, Brina Jež-Brezavšček

ponedeljek, 25. avgust 2008

»Pogled s strani«: Interpretacija Vertovovih filmskih podob iz Moža s kamero skozi Badioujevo 20. stoletje

V pričujočem miselnem eksperimentu bomo poskušali skozi nekatere filozofske poudarke Alaina Badiouja interpretirati film Dzige Vertova (rojen Denis Kaufman) iz leta 1929, Mož s kamero (Čelovek s kinoapparatom). Mož s kamero, morda celo najboljši film Vertova, se nam s svojim dokumentarističnim slogom, specifično afirmacijo dialektike materije, montažo kot prvovrstnim avantgardističnim metodološkim prijemom ter zavezanostjo konstruktivističnemu duhu ponuja kot izvrstna ustvarjalna platforma za aplikacijo Badioujevih filozofskih uvidov iz njegove knjige 20. stoletje, pri čemer postavljamo tezo – ob zavedanju (ne)etičnosti tovrstnega pristopa z vidika filma kot edinstvenega umetniškega izraza, a ob vztrajanju na prepričanju, da nam oplajanje različnih raziskovalnih polj razpira nove horizonte hermenevtične izkušnje v filmskih in filozofskih svetovih – da je moč Badioujevo realno - slednjega Badiou definira na sebi lasten način – zasledovati tudi v pričujočem filmu. V navezavi s prvo tezo nas bo prav tako zanimal odnos Vertova do realnega kot ga razume Badiou v 20. stoletju. Torišče naše teoretske analize bo tako poskus identifikacije Badioujevega premisleka o preteklem stoletju v avantgardističnem angažmaju Dzige Vertova, kamor nedvomno sodi tudi njegov film Mož s kamero.

Članek bo v razširjeni ter dopolnjeni obliki objavljen v reviji za sodobno družbeno-politično polemiko Agregat. Izbira različice filma s pričujočo glasbo bralca namenoma usmerja v percepcijo filma, kot ga bo avtorica utemeljevala na primernejšem mestu - diplomi.


Literatura:

Badiou, A. (2005): 20. stoletje. Analecta, Ljubljana.

Barthes, R. (2004): Camera Lucida. Zapiski o fotografiji. Studia humanitatis, Ljubljana.

Barthes, R. (1995): Smrt avtorja. V Aleš Pogačnik (ur.) Sodobna literarna teorija, Krtina, Ljubljana.

Barthes, R. (1987): Ko grem iz kina V Zdenko Vrdlovec (ur.) Lekcija teme, Zbornik filmske teorije, DZS, Ljubljana.

Beller, J. (2006): The cinematic mode of production. Attention Economy and the Society of Spectacle, University Press of England, Hanover in London.

Benjamin, W. (2003): Izbrani spisi. Studia humanitatis, Ljubljana.

Critchley, S. (2007): Infinitely Demanding. Ethics of Commitment, Politics of Resistance. Verso, New York.

Debord, G. (1999): Družba spektakla, komentarji k družbi spektakla, Panegrik. Študentska založba, Ljubljana.

Deleuze, G. (2004): Podoba – gibanje. Studia humanitatis, Ljubljana.

Debeljak, A. (1999): Na ruševinah modernosti. Znanstveno in publicistično središče, Ljubljana.

Komelj, M. (2007): Metoda Entuziazma. Kino! Št. 1, Ljubljana.

Lash, S. (1993): Sociologija postmodernizma. Znanstveno in publicistično središče, Ljubljana.

Michelson, A. ur. (1984): Kino-eye: the writings of Dziga Vertov. University of California Press, Berkeley, Los Angeles, London.

Pelko, S. (2006): Podoba misli. Študentska založba, Ljubljana.

Radojević, L. (2007): »Der Brecht hat immer recht«. Dialogi, letnik 43, 11-12, 07.

Villain, D. (2000): Montaža. Slovenska kinoteka, Ljubljana.

Sinko, D. (2006): Realno in dokumentarni film: Ideje Griersona in Vertova v zgodovini dokumentarnega filma. Diplomsko delo, FDV, Ljubljana.

Internetni viri:

http://www.antonpodbevsekteater.si/si/teater/kolokviji/20stoletje/?v=jelicariha (22.8.2008).

Kaj je stoletje? Izhodiščno vprašanje za razpravljanje ob knjigi Alaina Badiouja 20. stoletje, Philologos 2, http://www.kud-logos.si/pdf/phl_07_letni-program.pdf (22.8.2008).

sobota, 23. avgust 2008

Veliki, veliki manko...

Par dni nazaj sem velikopotezno napovedal koncertno dogajanje v prestolnici, obenem pa namenoma izpustil nekaj pomembnih imen. Kakorkoli že, tega, kar se ima namen zgoditi 19. septembra v Križankah in v klubu K4, enostavno nisem smel spregledati... A zgodilo se je...

In prav je tako. Ker je sedaj evforija toliko večja. V okviru Festivala Utrip nas bo s svojim live bendom obiskal po King Kongu in Lucy najslavnejši pripadnik opic, Bonobo. Na kratko: Simon Green po nekaj singlih za založbo Tru Thoughts izda Animal Magic, ki ga dobesedno teleportira k Ninja Tune, kjer zadevo ponatisnejo ter mu v naročje vržejo kup papirjev. Za v začetku tisočletja eno najbolj prodornih, ti. indie založb, nato posname Dial "M" for Monkey, čigar biser Pick Up ugleda air time celo na MTVju, kasneje pa se v slogu večine elektronskih mojstrov spopade še z live bendom, kar botruje izdaji Live Sessions EP iz leta 2005. Sledeče leto izide njegova tretja, najbolj kompletno predstavljena plošča Days to Come, ki se s spogledovanjem med jazzy downtempom, etnom, elektroniko, Bajko, Finkom in Simonovi produkcijskimi prijemi prebije celo na Gilles Petersonovo lestvico Worldwide Winners. Lani, natančneje 6. aprila 2007, je v svoji maniri v K4 zmiksal nepozaben žur, sedaj pa bo prijel v roke bas in oddirigiral še kako živ koncert...

Ob tem pa še obilo sladkih predjedi in desertov...

petek, 22. avgust 2008

Radijska kulisa V

V soboto, 23.8.2008 od 11ih naprej... na -u...


1. Jimi Hendrix - Hear My Train A Comin'
2. Robert Johnson - If I Had A Possession Over Judgement Day
3. The Tennors - Copy Me Donkey
4. Les Negresses Vertes - La Faim Des Haricots
5. Sedef - Okladi se momče i djevojče
6. Dengue Fever - We Were Gonna
7. Stomu Yamashta - Memory of Hiroshima
8. Livio Morosin - Male ruke
9. Fugazi - Song # 1
10. Mystic Eyes - Crazy Like A Fox
11. The Breeders - Istanbul
12. Pucho - Got Myself A Good Man
13. Burnt Friedman & The Nu Dub Players - The Big Black Other
14. St. Germain - Sure Thing
15. Mamienco - Petite Allumette
16. Ayub Ogada - Kothbiro
17. Muddlin Thru - Caripika 3
18. Ez3kiel - Afghan
19. Busi Mholongo - Yise Wabant'a Bami
20. Shemekia Copeland - Beat Up Guitar
21. Tears for Beers - Drunken Sailor
22. Vampire Weekend - Oxford Comma
23. Ravi Shankar - Paper Nut
24. Coolhaven - Hinblick
25. Hercules and Love Affair - Athene
26. Tuxedo Moon - Triptych
27. Charlie Parker - April in Paris
28. Sigur Ros - Međ Suđ I Eyrum
29. East Rodeo - Samara
30. Dizbuster - Fire Brain
31. Sleep - Aquarian
32. Piknik - Pakao
33. Pole - Achterbahn
34. KTU - Absinthe
35. We Are Wolves - Vamos A La Playa
36. Tadej Vesenjak - Gnoj
37. Vali - Crven fesić
38. Crunt - Sexy
39. Ken Hyder's Talisker - Dered Was Only A Bairn
40. Jure Tori & Ewald Oberleitner - Leteči pujs
41. Radikal Dub Kolektiv - Arabian Rockers
42. Toumani Diabate with Ballake Sissoko - Cheikhna Demba
43. Soft Machine - One Over The Eight
44. Z'dene Vodopivec - Runda Lunca
45. Miro Novak - Policaj
46. Tegan and Sara - Back in Your Head
47. Bolesna Braća - Egotrip
48. Pat Metheny Group - Offramp
49. The Bellrays - One Big Party
50. Northern Liberties - Children of the Unholy Cross
51. Bixio-Frizzi-Tempera - Nucleo Antirapina(Operazione K - Sparate A Vista)sobota, 16. avgust 2008

Jesenska živobarvnost

V jeseni, ko narava pokaže vso pestrost svoje barvitosti, se tudi na ljubljanskih glasbenih prizoriščih obeta nekaj zanimivih odtenkov njene slušno-človeške tradicije. Že v naprej gre sicer opozoriti, da bo v pričujočem tekstu moč čutiti močno osebno noto v izboru in brezkompromisnost v izpustu nekaterih bolj "uglednih" nastopajočih.

Že preludij bo grandiozno obarvan. Za grandiozno ceno bo namreč konec tega meseca, natančneje 27.8. v Križankah nastopil Ennio Morricone, živa legenda filmske glasbe, čigar kompozicije po prepoznavnosti hodijo vštric z vsemi biseri popularne godbe.

Dejansko jesen bodo pozdravili večni povratniki The Dubliners, ki bodo v Križankah 15.9. najbrž zopet proslavljali svoj poslednji obisk slovenske metropole. Kdo jim še verjame?

Vrhunec dogajanja in predvsem navdušujoča popotnica za novo sezono pa bosta koncerta Iggy Pop & The Stooges 29.9. v Hali Tivoli in Living Colour 1.10. v Mediaparku. V kolikor dvomim, da prvi potrebuje kakšno posebno predstavitev, je treba poudariti, da so Living Colour ena najbarvitejših rock formacij na tem planetu. Svoje navdihe črpajo v funku, jazzu, heavy metalu in seveda rocku, povrhu vsega pa njihov hip-hop imidž vse skupaj zavede v vizualno-psihadelično zasičen konec osemdesetih. Impozanten kvartet, ki ga sestavljajo Vernon Reid, Will Calhoun, Doug Wimbish(leta 1991 je zamenjal dotedanjega basista Muzza Skillingsa) in Corey Glover obljublja intravenozno vbrizgavanje in kakšno naoljeno ter zamaščeno priredbo iz glasbene zgodovine.

Pred desetimi leti nas je Rokia Traore obiskala prvič. Pevka malijskih korenin je bila takrat še razmeroma neznan "tihi" glas črne celine, ki pa mu je bilo usojeno, da je slišan. Letos prihaja na ustvarjalnem vrhuncu in pričakovati je, da bo 1.11. Gallusova dvorana razprodana.

Že dan za tem bi se znala na istem prizorišču zgodba ponoviti. Sicer je Vlatko Stefanovski reden gost slovenskih odrov, a narava tokratnega obiska je vseeno dokaj močna intriga. Premierno bo namreč predstavil svoj bluesovski izlet s ploščo Thunder from the Blue Sky. Po nenehnem brutalno hitrem ubiranju strun se bomo torej končno lahko prepričali o debelini Vlatkovega tona. Samo, da ne bo odpiral ust!


Living Colour. Za pokušino in demonstracijo njihovega interpretacijskega izražanja...

sobota, 2. avgust 2008

Počitniško branje

Po Berlinskih pohajkovanjih je končno napočil tudi čas odhoda na morje. Čas dopustov je ponavadi tudi čas obleganja knjižnic in neumornega izbiranja primernega čtiva za gradiva željno domišljijo. In ker vseskozi vsepovsod srečujem manifestacije nekakšnega perverznega vzgiba ali želje po svetovanju, kakšno naj bi to čtivo moglo biti, sva se z Nino odločila, da premierno zgolj napiševa, kaj se bova dejansko trudila brat. Priporočava edino, da se spravite do najbljižje biblioteke in se tam zakadite do police "NAJBOLJ BRANO". Uspeh je "skoraj" vedno zagotovljen...Spričo študijske neresnosti in neangažiranosti se bom sam pretežno spopadal s tovrstnim gradivom, ker pa je treba možgane tudi spočiti, bom končno odkril Orhana Pamuka in s seboj vzel njegovi deli Bela trdnjava in Sneg.Nina ima drugačne študijske obveznosti, ki v tem letnem času dobivajo že legendaren, če ne celo kulten status. Njena na novo odkrita "ljubezen" do Lacana bo potešena z vidika zbirke Routledge Critical Thinkers, ki se je lotila skoraj vseh sodobnih mislecev od Gillesa Deleuza, Rolanda Barthesa in Judith Butler pa do Fredrica Jamesona, Martina Heideggra in Slavoja Žižka. Ob tem ji bo družbo delala "knjižica" s polnim imenom The Cinematic Mode of Production: Attention, Economy and the Society of the Spectacle. Da bo vmes lahko zajela sapo, ji je s prej omenjene knjižne police v naročje padel še roman Torgnyja Lindgrena Resnici na ljubo.


Vse lepo!

Večer med free-jazzom in kantavtorstvom

Četrtkovo dogajanje na Sajeti se je pozibavalo med svobodnjaško ekspresijo ter nostalgijo vzbujajočim jugo-kantavtorstvom.

Tolminski punt ne potrebuje neke posebne predstavitve. Zlatku Kaučiču, nedvomno enemu najbolj prepoznavnih bobnarjev slovenske jazzovske srenje in Petru Brötzmannu, živi legendi razgaljanja ter razstavljanja glasbenih tem, se je ob tej priložnosti pridružil še baritonski glas Roberta Vrčona, sicer stalnega člana ljubljanske opere. V nekaj več kot uri nekomfornih glasbenih užitkov, so z vse prej kot rezerviranim pristopom umetelno ujeli esenco skrbno odbranih vrstic slovenskih poetov s Srečkom Kosovelom na čelu. V vlogi recitatorja in s tem povezovalca neuokvirjenih kompozicij se je Robert Vrčon odlično znašel, njegov bariton pa je k vsej zadevi dodal avantgardistični pridih, ki je smiselno zaokrožitev našla v Kosovelovi konstruktivistični Destrukciji. Spretno prebiranje značilnih brötzmannovsko lirično-prepihanih zvočnih barv ter izvijanje nežnejših tonov iz njih, je podkrepljeno z Zlatkovim dirigiranjem vsekakor prehitro minilo. Če je free-jazz glasba, ki te sleče, potem smo v četrtek zgolj zavoljo časovne postavke vsi ostali v gatah.

Iz kino-avditorija se je dogajanje nato spustilo na sotočje. Dostopnost glasbe rahlo okajenega Marka Breclja in skritega gosta Damirja Avdića je botrovala tudi bolj razigranemu ter sproščenemu vzdušju. Momljajoča izvedba obširnega repertoarja Brecljevih skladb se je tako zlila z okoljem in pripravila teren za nastop najbolj skrbno varovanega nastopajočega letošnje Sajete. Stari znanec kreativnega tabora je upravičil sloves bosanskega psiha in v svoji nepozabni maniri s sočnim izrazoslovjem ter z distorzirano kitaro predstavil še tršo plat kantavtorstva.

Članek bo v okviru širšega javljanja s Sajete 2008 objavljen na Radiu Študent.


Damir Avdić aka bosanski psiho - uvod v koncertPosebna zahvala gre na naslov "Mihata", ki je ob crknjenem avtu nesebično ponudil prevoz do Tolmina in nazaj:).

petek, 1. avgust 2008

Radijska kulisa IV

V ponedeljek, 4.8.2008, popoldanska glasbena oprema na Radiu Študent...


1. Otroci Socializma - Vojak
2. Leningrad Cowboys - Marching
3. Mark Ronson feat. Alex Greenwald - Just
4. Richard Cheese - Holiday in Cambodia
5. Dead Kennedy's - Kill the Poor
6. Invasives - I Love Myself and I Wanna Live
7. DJ Shadow - Devil's Advocate
8. Laurie Anderson - Excellent Birds
9. 3 Tone Tomas - Check the Brain
10. DJ Patife(Koop) - Waltz For Koop(DJ Patife rmx)
11. Roots Roundup - Halfpipe
12. Brian Eno and David Byrne - America is Waiting
13. Stereo Lisa - Aller Tage Abend
14. Damir Avdić - Brate
15. Marko Brecelj - Črni Peter
16. Peter Br
ötzmann/Die Like a Dog Quartet - Part 6
17. Dance Mamblita - David Hardleyson
18. Bob Dylan - Dirge
19. Terra Folk - N'Taka
20. Woody Guthrie - House of the Rising Sun
21. Chicago - 25 or 6 to 4
22. Noze - Ethiopo
23. Kiss the Bottle - Ukrajina
24. Fleetwood Mac - Oh Well Part 1
25. Toto La Momposina - Mohana
26. Foltin - 87
27. Ilhan Ersahin - Nanda's Dance
28. Doors - Waiting for the Sun
29. Woo - High Blue
30. MC Solaar - Onzieme Commandement
31. Unkle feat. Gavin Clark & Joel Cadbury - Can't Hurt
32. Fabulous Trobadors - Pas De Ci
33. Grimmski - Catatonia
34. Bijelo Dugme - Ne Gledaj Me Tako I Ne Ljubi Me Više
35. Apparatschik - Na Muromskaj
36. Real McKenzies - Chip
37. Zlatko Kaučič - Demonstracija Rdečega Kaosa
38. Mahavishnu Orchestra - Miles Beyond
39. Automassage - Črepinje
40. De Phazz - Heartfixer
41. Karo - Suma Ymac
42. Gigoinces - Sexualite
43. Kokoshkar - Boogie
44. Cure - Wrong Number(Analogue Exchange Mix)
45. Jimmy Cliff - King of Kings
46. Gabriel Yared - Chili Con Carne
47. Durhmarsh - The Funk Song
48. Bill Frisell - Jackie-ing
49. Ernest Gold, Mack David - Away We Go
50. Miusow Quartet - Šuti Bolan

Za pokušino...


Nina Cvar in Tit Podobnik FIMUTHE: Film, Music and Theory