ponedeljek, 29. december 2008

Dr. Borut Ošlaj: Cikel treh predavanj v Cankarjevem domu

V novem letu bo programsko shemo osrednjega slovenskega kulturnega hrama nedvomno popestril dr. Borut Ošlaj. Zainteresirani javnosti se bo namreč predstavil s ciklom treh zaporednih predavanj z naslovom "Filozofija v človeku". Na predavanjih bo avtor filozofskih del kot so Človek in narava ter Antropoetika: etična dekonstukcija simbolnega, pretresal nekatera elementarna vprašanja filozofije. Nosilca predavanj bo tako vodil interpretativni pogled skozi prizmo sodobnosti, predvsem pa težnja, da filozofijo približa človeku: "Filozofija, če izhaja iz človeka in njegovih temeljnih duhovnih potreb, zato ne le lahko, temveč mora ponovno postati tudi »filozofija za človeka«; čeprav se zdi to danes vse prej kot samoumevno, mora postati to, kar je ob svojih začetkih pri Sokratu že bila: kritična misel, ki teži k dobremu in si prizadeva za njegovo splošno udejanjanje".

Več pa na uradni strani Cankarjevega doma.

Urnik predavanj:

ČE, 29. januarja, ob 18. uri
Človek kot filozofski problem

ČE, 5. februarja, ob 18. uri
Človek in etika

ČE, 12. februarja, ob 18. uri
Človek in religija

0 komentarji:


Nina Cvar in Tit Podobnik FIMUTHE: Film, Music and Theory