sobota, 20. februar 2010

Kinematični način produkcije

Jonathan Beller v svojem obširnem delu »The Cinematic Mode of Production« na sledi izrazite pripadnosti tradiciji kritične teorije lucidno odstira odnos med kinom in reproduciranjem sodobnega kapitalizma. Tematiziranja tega odnosa se tako loteva skozi prizmo različnih teoretskih miljejev, pri čemer z navajanjem konkretnih primerov iz popularne kulture razbija morebitno akademsko samozadostnost. Več pa tukaj.0 komentarji:


Nina Cvar in Tit Podobnik FIMUTHE: Film, Music and Theory