četrtek, 11. februar 2010

New Public Spaces: Dissensual Political and Artistic Practices


Kolektiv Radikalno izobraževanje je desetega februarja v Socialnem centru Rog predstavilo knjigo z naslovom New Public Spaces: Dissensual Political and Artistic Practices. V delu, ki je celoti dostopno tukaj, številne avtorice in avtorji razmišljajo o avtonomnih prostorih in družbenih gibanjih v odnosu do vladajočih institucij. Prav tako se ukvarjajo s političnimi reprezentacijami umetniških praks, vključno z umetnostjo v širšem post-jugoslovanskem kontekstu.

Predstavitev knjige, ki spričo tematiziranih tem nedvomno lajša dialog med različnimi sferami neodvisne in nekomercialne produkcije, nastajajoče v prostorih, osvobojenih prostega trga, ideologije potrošništva in menedžerskega mišljenja zagovornikov javno-zasebnega partnerstva v industrijah znanja in kreativnosti, je sklenila razprava o novih oblikah izkoriščanja znanstvene, umetniške in intelektualne produkcije, vključno z vprašanjem prekernosti.

Naj dodamo še, da je dogodek potekal v okviru iniciative K centrom svobodne kreativnosti.

Avtorice in avtorji: Barbara Beznec, Sezgin Boynik, Ibrahim Čurić, Janna Graham, Gal Kirn, Gašper Kralj, Andreja Kulunčić, Andrej Kurnik, Polona Mozetič, Said Mujić, Osman Pezić, Bojana Piškur, Marjetica Potrč, Tjaša Pureber, Antonis Vradis, Darij Zadnikar, Invisible Workers of the World, Radical Education Collective, Socialni center Rog, TEMP.

0 komentarji:


Nina Cvar in Tit Podobnik FIMUTHE: Film, Music and Theory