ponedeljek, 6. julij 2009

L'MIT – Ljubljanska mreža info točk za mlade vabi!


Mreža L'mit z javnim povabilom vabi vse mlade ustvarjalke in ustvarjalce k sodelovanju pri izvajanju ustvarjalnih delavnic v letu 2010.

L'mit je mreža neprofitnih organizacij pod okriljem MOL, ki zbira in brezplačno posreduje informacije zainteresirani javnosti - zlasti mladim in mladinskim organizacijam. Poleg funkcije obveščanja pa L'mit pripravlja tudi brezplačne eno ali več dnevne ustvarjalno-izobraževalne delavnice za mlade do 30. leta, imenovane Ustvarjalno² in Ustvarjalni ponedeljki. Delavnice potekajo čez celo leto na Info točkah mreže L'mit.

Do sedaj se je tako zvrstilo kar nekaj zanimivih delavnic: od delavnice sitotiska, izdelovanja nakita, kreativnega pisanja, pa vse do ekoloških, plesnih, računalniških delavnic. Omenjena mreža pa je celo organizirala tečaje šivanja.

V pričujočem javnem povabilu bo ključno vlogo pri izbiri animatorjev igrala zlasti inovativnost pristopov, seveda pa tudi sama vsebina delavnic.

Svoje prijave in morebitna vprašanja pošljete na Info center ŠKUC, Stari trg 21, 1000 Ljubljana ali po elektronski pošti info.skuc@guest.arnes.si.

Rok oddaje prijav je 11.9.2009.

Več pa tukaj.


0 komentarji:


Nina Cvar in Tit Podobnik FIMUTHE: Film, Music and Theory