četrtek, 29. april 2010

Schrödingerjeva mačka kot rešitev enigmatičnosti novega filma bratov Coen: Zresni se

V novi številki revije Dialogi je izšla razširjena, poglobljenejša različica zapisa o novem filmu bratov Coen:

Filmskega opusa bratov Coen, ta vse do danes šteje štirinajstih filmov, prav gotovo ne gre razumeti brez nekaterih ključnih poudarkov, ki se vztrajno ponavljajo v njunih filmih. Na tovrstne ponavljajoče se strukture sicer opozori več kritiških peres, pri čemer pa jih Erica Rowel morebiti še najbolj izčrpno sistematizira. Slednja tako zapiše, da bratska kreativna naveza v svoje filme kontinuirano vgrajuje svojevrstna motivična vozlišča, s pomočjo katerih nenehno podčrtuje svoje brezčasno prevpraševanje človekove pozicije v svetu. Pričujočo, z eksistencializmom obarvano tematiko, Coena tematizirata bodisi s problematiziranjem nezmožnosti medsebojnega razumevanja med sodobnimi individuumi bodisi z nevsiljivim poskusom koncipiranja brezbrižno krute realnosti, ki ji vlada srhljivo diabolično naključje.

Več pa
tukaj.

0 komentarji:


Nina Cvar in Tit Podobnik FIMUTHE: Film, Music and Theory