sobota, 1. november 2008

Slovenski natečaj za najboljši haiku

Revija Apokalipsa razpisuje 11. slovenski natečaj za najboljši haiku.

Pošljete lahko največ šest neobjavljenih haikujev. Izbira »najčistejše, najkrajše in najbolj poetične« pesniške oblike ne bo omejena z metriko 5-7-5 ali s kako posebno tematiko.

Predvidenih je več nagrad, najboljši haikuji pa bodo tudi objavljeni v prvi številki revije Apokalipsa v letu 2009. O rezultatih natečaja bodo nagrajeni avtorji osebno in javno obveščeni.

Strokovno žirijo sestavljajo Alenka Zorman, Jože Štucin in Ivan Dobnik.

Haikuje pošljite v štirih izvodih, označenih s šifro, najkasneje do 15. decembra 2008 na naslov REVIJA APOKALIPSA, Ul. Lili Novy 25, 1000 Ljubljana s pripisom Za haiku natečaj. Pošiljka naj vsebuje tudi zapečateno, s šifro označeno kuverto s podatki o avtorju (ime in priimek, naslov, telefon, poklic, starost).


0 komentarji:


Nina Cvar in Tit Podobnik FIMUTHE: Film, Music and Theory