nedelja, 9. november 2008

Unescov Svetovni dan filozofije v CD: 14.11.2008!

Unescov Svetovni dan filozofije se bo v slovenskem družbeno-kulturnem okolju tokrat že drugič obeležil. V ta namen bomo v CD 14.11.2008 ob 11.00 lahko prisluhnili slovenskim filozofom različnih generacij, različnih smeri filozofskega mišljenja. Tako bodo krajše uvodne besede v razpravo o filozofiji v dobi globalizacije prispevali: dr. Rado Riha (Filozofski inštitut ZRC SAZU), dr. Boris Vezjak (Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru), dr. Dean Komel (Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani), dr. Marjan Šimenc (Pedagoški inštitut in Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani), dr. Bojan Žalec (Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani), dr. Darko Štrajn (Nacionalna komisija za Unesco in Pedagoški inštitut) dr. Rok Svetlič (Fakulteta za humanistične študije Univerze na Primorskem) Peter Kuralt (Inštitut za etiko, Maribor), Luka Mancini (Inštitut za etiko, Maribor). Okroglo mizo, podnaslovljeno z motom "Med pravico in izključenostjo", bo vodil Dr. Marjan Šimenc. Pod dogodek pa sta se podpisala Nacionalna komisija za UNESCO in Slovensko filozofsko društvo.

Več informacij pa na Dan filozofije

0 komentarji:


Nina Cvar in Tit Podobnik FIMUTHE: Film, Music and Theory